Mandal

Identitet

  • Kunde
  • Mandal
  • År
  • 2017

Ny identitet for Mandal Hotel som skal stå ferdig sommeren 2019. Hotellet skal ligge ved siden av Buen Kulturhus på bryggekanten. Logoen henter inspirasjon fra lokal historikk og laksetrappene man kan fortsatt kan se i området.